3 ขั้นตอน ง่ายๆ ใช้ พุท-ออน

3 easy steps to use PUT-ON

พุท-ออน รีเฟรชชิ่งอายมาสก์ มีวิธีการใช้ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน

website use01.jpg

ขั้นตอนที่ 1

วางแผ่นอายมาสก์ลงบนเปลือกตาทั้งสองข้าง

Step 1

Place eye mask on both eyelids

website use02a.jpg

ขั้นตอนที่ 2

ผ่อนคลายกับแผ่นอายมาสก์ 3-5 นาที

Step 2

Leave on for 3-5 minutes

website use03.jpg

ขั้นตอนที่ 3

นำแผ่นอายมาสก์ออกแล้วทำความสะอาดรอบดวงตาด้วยน้ำสะอาด

Step 3

Clean eyes with clean water after use